Gdzie złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy?

Jednym z ważniejszych dokumentów podczas budowy domu czy innej inwestycji jest dziennik budowy, który służy nie tylko inwestorom, ale także projektantowi. W tym dokumencie zapisuje się wszystkie zdarzenia, które dokumentują, jak przebiega budowa. Gdzie składa się wniosek o wydanie dziennika budowy i gdzie można go kupić?

Co to jest dziennik budowy?

W Ustawie o Prawie Budowlanym znajdują się zapisy dotyczące dziennika budowy. Jest to urzędowy dokument, który prezentuje przebieg robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń, jakie mają miejsce w toku wykonywanych robót. Ten dokument jest wydawany odpłatnie dla inwestora. A gdzie złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy? Należy udać się do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. Każda strona dokumentu musi zostać ostemplowana i zarejestrowana. Dokument wydawany jest w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Inwestorzy mają także alternatywę w postaci elektronicznego dziennika budowy, który ułatwia w znacznej mierze gromadzenie wszystkich danych.

wniosek o wydanie dziennika budowy

Zobacz także: https://glass-land.pl/czym-jest-uklad-konstrukcyjny-budynku-i-jakie-sa-jego-rodzaje/

Dziennik budowy gdzie kupić?

Druki dzienników budowy dostępne są w księgarniach i we wszystkich punktach, w których znajdują się urzędowe druki. Nie ma konkretnie określonego wzoru, jednak musi on zawierać wszelkie niezbędne informacje, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra. Najczęściej jest to dokument w formacie A4 z ponumerowanymi stronami. Oczywiście każda z nich jest podwójna, czyli znajduje się oryginał i kopia. Najlepszą opcją podczas zakupu jest kierowanie się ilością stron. W przypadku prostych realizacji budowy wystarczy dziennik z kilkunastoma stronami. Skomplikowane projekty z pewnością wymagają przynajmniej druku z kilkudziesięcioma stronicami. Inwestor ma obowiązek przekazania dziennika do organu wydającego ten druk inwestorowi.

Jak należy prowadzić dziennik budowy?

Dziennik budowy prowadzi zawsze kierownik budowy i to on jest odpowiedzialny za jego prawidłowe przechowywanie i wypełnianie. Dokument musi być schowany w bezpiecznym miejscu, w którym nie ulegnie uszkodzeniu czy zniszczeniu. Powinien być on dostępny w dowolnym momencie dla wszystkich osób, które są do tego uprawnione. W przypadku zbyt małej ilości stron w dzienniku inwestor musi wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego tomu. Wpisy w dzienniku dokonuje się na bieżąco w sposób trwały i czytelny. Oczywiście wszystko musi przebiegać chronologicznie, aby nie można było w późniejszym okresie dokonać uzupełnień. Każdy wpis musi być wyczerpujący i zgodny z prawdą. Jeśli zostaną wpisane nieprawidłowe informacje, to kierownik budowy może otrzymać mandat od organu nadzorującego budowę.

Jak postąpić w przypadku zgubienia dziennika budowy?

Jeśli dziennik budowy zostanie skradziony, zgubiony czy zniszczony, to należy zgłosić taką informację do organu wydającego taki druk. Kolejnym krokiem jest wystąpienie o wydanie nowego dokumentu. Niekiedy kierownik może dostać karę pieniężną w tej sytuacji. Bardzo ważne jest to, aby w miarę możliwości odwzorować oryginalny dokument.

Redakcja glass-land.pl