Czym są konstrukcje dachowe i jakie są ich rodzaje?

Konstrukcje dachowe są drewnianym stelażem dachu, którego zadaniem jest przenoszenie obciążenia z pokrycia dachu na nośną konstrukcję budynku.

Budowa konstrukcji dachowej

Tradycyjna konstrukcja dachowa zwana inaczej więźbą dachową wykonana jest z drewnianych belek oraz desek, które łączone są ze sobą na placu budowy. Najczęstszym materiałem z którego wykonuje się więźbę dachową jest drewno świerkowe lub sosnowe.
Tradycyjne więźby często wzmacniane są przy użyciu elementów ze stali stosowanych na dachach o dużej rozpiętości.
Prefabrykowana konstrukcja dachowa to kratownica dźwigaru drewnianego, która jest składana w zakładzie produkcyjnym. Prefabrykowana więźba dachowa umożliwia przykrycie większego dachu.
Więźba to powstaje przy użyciu drewna z certyfikatem mającego właściwą klasę, jakość, wilgotność i wytrzymałość.

Jakie jest odpowiednie drewno na konstrukcję dachową?

Poza wytrzymałością drewna ważny jest także stopień jego wilgotności, która jest ściśle związana z kurczeniem się drewna podczas jego wysychania oraz pęcznienia podczas jego zawilgocenia. Przez zmianę wilgotności drewna zmienia się także jego wytrzymałość. Drewno mokre jestem mało wytrzymałe i mało sprężyste.
Optymalna wilgotność drewna iglastego powinna mieścić się w granicach od 13 do 23%. Elementy mające większą wilgotność nie nadają się do użycia na dachu.
Aby drewno zbyt wilgotne dosuszyć można ułożyć je pod zadaszeniem pamiętając o tym aby pomiędzy belkami była odpowiednią wentylacja.

Konstrukcje dachowe – rodzaje

Więźby dachowe w zależności od rozpiętości dachu oraz jego nachylenia podzielić można na następujące rodzaje:
– krokwiowa – stosowana na dachu o rozpiętości do 6 m i połaci mającej więcej niż 40 stopnii. Konstrukcja opiera się na murach i często wzmocniona jest żelbetowymi słupkami,
– krokwiowo – językowa – stosowana jest na dachu mającym rozpiętość do 8,5 m,
– płatwiowa – stosowana na dachu o małym pochyleniu mającym więcej niż 8 m rozpiętości. Krokwie wsparte są na płatwi która pobierana jest przez stolce,
– płatwiowo – kleszczowa – stosowana jest na dachach o rozpiętości od 12 do 16 m. Zadaniem K5 wyjazd łączenie konstrukcje krokwiowo-jętkowej z płatwiową. Aby konstrukcja była sztywniejsza dodaje się do niej miecze,
– kratownicowa – stosowana jest na dachach mających rozpiętość większą niż 12 m. Wykonana z desek połączonych ze sobą przy użyciu płytek kolczastych,
– wieszakowa – to konstrukcja dachowa stosowana na dachach mających 12 m rozpiętości, której nie można wesprzeć na słupach.

Redakcja glass-land.pl