Czym jest układ konstrukcyjny budynku i jakie są jego rodzaje?

Układ konstrukcyjny budynku składa się z wszystkich elementów, które przenoszą obciążenie i stanowią konstrukcję budynku. Konstrukcyjne elementy budynku mają za zadanie skutecznie i w sposób wytrzymały ustabilizować obiekt.

Elementy konstrukcyjne budynku

Obiekt budowlany to budynek, w którym mogą przebywać ludzie. Budynek oczywiście musi spełniać wymagane standardy i być bezpieczny dla osób z niego korzystających. Obiekt budowlany powinien być z materiałów mających atest higieniczny. Dodatkowo powinien być złożony z elementów, które pełnią określoną rolę i połączone tworzą całość.

Elementy budynku możemy podzielić na dwa rodzaje, którymi są:
– konstrukcyjne elementy – czyli elementy nośne przenoszące obciążenie budynku,
– elementy niekonstrukcyjne – to elementy, które nie przenoszą obciążeń.
Podczas wznoszenia budowli z pewnością ważniejszymi elementami pod względem bezpieczeństwa oraz stateczności budynku są elementy konstrukcyjne, które mogą się między sobą różnić w zależności od sposobu oparcia na nich przekrycia.

Układy konstrukcyjne budynków – rodzaje

Wyróżniamy układy konstrukcyjne budynków, takie jak:

 • układ podłużny – jest to taki układ gdzie ściany nośne budynku znajdują się w osi podłużnej budowli, a stropy są prostopadłe do ścian nośnych,
 • układ krzyżowy – w tym układzie ściany nośne leżą równoległe i prostopadłe do podłużnej osi budynku,
 • układ poprzeczny – to układ gdzie ściany nośne leżą prostopadle do podłużnej osi budynku. Stropy zaś bazują na osi budynku w sposób równoległy,
 • układ mieszany – składa się z konstrukcji układu podłużnego oraz poprzecznego.

elementy konstrukcyjne budynku

Zobacz także: https://glass-land.pl/gdzie-zlozyc-wniosek-o-wydanie-dziennika-budowy/

Oczywiście dobór układu zależy od rodzaju wznoszonej konstrukcji, terenu na jakim konstrukcja jest zbudowana oraz rozmieszczenia poszczególnych ścian i osi budynku.

Metody stawiania budynków

Obiekty budowlane stawiać można za pomocą różnych metod m.in., takich jak:

 • metoda tradycyjna – polega ona na murowaniu elementów drobnowymiarowych jakimi są pustaki oraz cegły,
 • metoda uprzemysłowiona, którą podzielić można na dwa rodzaje:
  – monolityczną – podczas zastosowania tej metody elementy konstrukcyjne powstają na budowie. Deskowanie nadaje kształt elementowi, następnie jest on wypełniony przez odpowiedni materiał i zdemontowany. Zabieg ten pozwala na uzyskanie gotowego produktu,
  – prefabrykowaną – polega na dostarczeniu gotowego elementu z fabryki na budowę, a następnie zamontowaniu go w wyznaczonym miejscu,
 • częściowo uprzemysłowiona – metoda ta jest połączeniem metody tradycyjnej z elementami metody uprzemysłowionej.

Czym są konstrukcje dachowe i jakie są ich rodzaje?

Redakcja glass-land.pl