Czym jest układ konstrukcyjny budynku i jakie są jego rodzaje?

Układ konstrukcyjny budynku składa się z wszystkich elementów, które przenoszą obciążenie i stanowią konstrukcję budynku. Układ konstrukcyjny ma za zadanie skutecznie i w sposób wytrzymały ustabilizować obiekt.

Elementy obiektów budowlanych

Obiekt budowlany to budynek, w którym mogą przebywać ludzie. Budynek musi spełniać wymagane standardy i być bezpieczny dla osób z niego korzystających. Obiekt budowlany wykonany powinien być z materiałów mających atest higieniczny.
Budynek złożony jest z elementów, które pełnią określoną rolę i połączone tworzą całość. Elementy budynku możemy podzielić na dwa rodzaje, którymi są:
– elementy konstrukcyjne – czyli elementy nośne przenoszące obciążenie budynku,
– elementy niekonstrukcyjne – to elementy, które nie przenoszą obciążeń.
Podczas wznoszenia budowli ważniejszymi elementami pod względem bezpieczeństwa oraz stateczności budynku są elementy konstrukcyjne, które mogą się między sobą różnić w zależności od sposobu oparcia na nich przekrycia.

Układy konstrukcyjne budynków – rodzaje

Rozróżnić można następujące układy konstrukcyjne budynków:
– układ podłużny – jest to taki układ gdzie ściany nośne budynku umieszczone są w osi podłużnej budowli, a stropy są prostopadłe do ścian nośnych,
– układ krzyżowy – w tym układzie ściany nośne położone są równoległe i prostopadłe do podłużnej osi budynku,
– układ poprzeczny – to układ gdzie ściany nośne znajdują się w ułożeniu prostopadłym do podłużnej osi budynku, stropy zaś oparte są w sposób równoległy do osi budynku,
– układ mieszany – jest to układ złożony z układu podłużnego oraz poprzecznego.
Dobór układu uzależniony jest od rodzaju wznoszonej konstrukcji, terenu na jakim konstrukcja jest zbudowana oraz rozmieszczenia poszczególnych ścian i osi budynku.

Metody stawiania budynków

Obiekty budowlane stawiać można za pomocą różnych metod, którymi są:
* metoda tradycyjna – polega ona na murowaniu elementów drobnowymiarowych jakimi są pustaki oraz cegły,
* metoda uprzemysłowiona, którą podzielić można na dwa rodzaje:
– monolityczną – podczas zastosowania tej metody elementy konstrukcyjne powstają na budowie. Deskowanie nadaje kształt wykonywanemu elementowi, następnie jest on wypełniony przez odpowiedni materiał i zdemontowany. Zabieg ten pozwala na uzyskanie gotowego produktu,
– prefabrykowaną – polega na dostarczeniu gotowego elementu z fabryki na budowę, a następnie zamontowaniu go w wyznaczonym miejscu,
* częściowo uprzemysłowiona – metoda ta jest połączeniem metody tradycyjnej z elementami metody uprzemysłowionej.

Redakcja glass-land.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *