Harmonogram prac budowlanych jakie są jego rodzaje?

Harmonogram prac budowlanych jest dokumentem zawierającym rozkład czynności jakie odbywać będą się na budowie w określonym czasie. Jest niezbędną częścią organizacji pracy i zawiera datę rozpoczęcia oraz zakończenia robót, a także w jakich terminach dostarczane będą materiały i jak przebiega przepływ środków finansowych.

Rodzaje harmonogramów

Wspólną częścią harmonogramów jest to, że zawierają rozkład czynności wykonywanych w konkretnym momencie. Harmonogramy sporządzić można w zależności od potrzeb na dni, tygodnie lub miesiące.
Najczęściej spotykanymi harmonogramy są dokumenty, takie jak:

  • harmonogram ogólny budowy – harmonogram ten poprzez grafikę przedstawia terminy prac do wykonania. Jest on podstawowym narzędziem, które pomaga planować przebieg realizacji budowy i umożliwia wykonanie innych rodzajów harmonogramów,
  • harmonogram finansowy – przedstawia on koszty związane z realizacją budowy oraz wydatki ponoszone w czasie każdego z realizowanych etapów. Harmonogram ten pozwala na zarządzanie środkami finansowymi, które przeznaczone są na daną inwestycję budowlaną,
  • harmonogram rzeczowo-finansowy – jest to oczywiście połączenie harmonogramu ogólnego z finansowym, który zawiera rozpiskę poszczególnych robót połączonych z określeniem kosztów finansowych jakie należy ponieść podczas ich realizacji,

harmonogram prac budowlanych - kieorwnik

Zobacz także: https://glass-land.pl/ile-trwa-budowa-domu-i-od-czego-zaczac/

  • harmonogram dostaw, zapasu oraz zużycia materiałów budowlanych – grafik ten pozwala rozsądnie gospodarować materiałami budowlanymi oraz uniknąć przestojów, które mogą wyniknąć z braku materiałów. Oczywiście każdy z harmonogramów można wykonać osobno. Optymalnym jednak rozwiązaniem jest sporządzenie jednego harmonogramu, który zawiera wszystkie informacje o dostawach, zapasie i zużyciu materiałów budowlanych,
  • harmonogram sprzętu oraz pracy maszyn – harmonogram ten wykonywany jest na podstawie wydajności wszystkich maszyn oraz konkretnych danych logistycznych. Pozwala on zaoszczędzić czas oraz pieniądze, które generowane są przez maszyny i sprzęt,
  • harmonogram zatrudnienia pracowników – pozwala na sprawdzenie ilości pracowników jacy potrzebni będą do wykonania konkretnych prac. Umożliwia zarządzanie ludźmi tak by prace przebiegały płynnie,

Części harmonogramu prac budowlanych

Harmonogram prac budowlanych zawiera informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia etapów inwestycji budowlanej. Składa się on z trzech części, którymi są:

  • zestawienie analityczne – jest częścią obliczeniową związaną z robotami zawartymi w harmonogramie,
  • graficzny przebieg robót – to schemat obrazujący pracę, który zawiera czas jaki należy poświęcić na każdy z etapów inwestycji,
  • wykres sprawdzający – jest to graficzne przedstawienie ilości pracowników wykonujących prace budowlane.

Czym jest układ konstrukcyjny budynku i jakie są jego rodzaje?

Redakcja glass-land.pl