Prawa najemcy mieszkania – na co może sobie pozwolić lokator?

Prawa i obowiązki stron zawierających umowę najmu mieszkania reguluje kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie lokatorów. Niezwykle istotnym jest to, żeby obydwie ze stron znały i przestrzegały zapisów obowiązujących regulacji, wypełniając swoje obowiązki i korzystając z przysługujących im praw.

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Jednym z podstawowych elementów bezpiecznego wynajęcia mieszkania jest sporządzenie odpowiedniej umowy. Umowa wynajmu to nie tylko zabezpieczenie dla wynajmującego – w zapisach umowy znajdziemy również różnego rodzaju uprawnienia, którymi dysponuje najemca nieruchomości.

Kolejny krok, szczególnie ważny w przypadku wynajmującego lokal, to ustalenie wypłacalności najemcy. Popularną metodą na weryfikację wypłacalności potencjalnego lokatora jest zaświadczenie o zarobkach. Na rynku nieruchomości działają też różnego rodzaju firmy zajmujące się szczegółową weryfikacją najemców.

Przy zawieraniu umowy wynajmu nie można zapominać o przygotowaniu szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania, w którym znajdzie się dokładny opis stanu mieszkania oraz jego całego wyposażenia. Do protokołu powinno się dołączyć również aktualny stan liczników.

Główne prawa najemcy mieszkania

Najemca, oprócz obowiązków, posiada również szereg praw, do których możemy zaliczyć między innymi:

– prawo do otrzymania szczegółowych informacji na temat wysokości kaucji oraz czynszu – informacje te powinny zostać udzielone na samym początku procesu, jeszcze przed podpisaniem umowy,

– najemca może prosić właściciela o przedstawienie aktu własności mieszkania,

– najemca ma prawo do zerwania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia – prawo to przysługuje najemcy, gdy stan lokalu okazuje się być niezgodny z informacjami zawartymi w umowie lub w momencie, w którym właściciel mieszkania uchyla się lub zwleka z naprawą zaistniałej awarii,

– najemca ma prawo do zarządzania lokalem – zapis ten dotyczy między innymi podpisywania umów na Internet czy telewizję.

Inne prawa najemcy mieszkania

Prawa najemcy mieszkania zawierają również możliwość zwrócenia się z prośbą o zmniejszenie kwoty czynszu. Do sytuacji tej może dojść wtedy, gdy wynajmowany lokal posiada wady ograniczające jego funkcjonalność. Prawo to nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili podpisywania umowy wiedział o istnieniu usterek czy awarii.

Niezwykle ważnym z punktu widzenia najemcy jest również prawo, które zabrania właścicielowi na bezpodstawne i nagłe rozwiązanie umowy. Jeżeli właściciel lokalu chce wypowiedzieć umowę najemcy, musi zrobić to z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.

Redakcja glass-land.pl