Najemca nie płaci czynszu – jak rozwiązać problem?

Kupno mieszkania na wynajem staje się w Polsce coraz popularniejszą inwestycją. Wiele osób sądzi, że jest to dobry, pewny i stabilny sposób na zarabianie pieniędzy, z właściwie minimalnym ryzykiem straty kapitału. Jak się jednak okazuje, również i wynajmowanie może nieść ze sobą pewne ryzyko. Przede wszystkim wspomnieć tu trzeba o sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu. Co można w takiej sytuacji zrobić? Czy właściciel ma jakieś pole do działania w kwestii egzekwowania należnych sobie pieniędzy?

Polubowne załatwienie sprawy

Podstawową czynnością, którą trzeba spróbować podjąć, to polubowne załatwienie sprawy. Jeśli najemca nie uregulował należności za mieszkanie, zanim wytoczy się przeciwko niemu największe działa, warto się najpierw spróbować dogadać i załatwić sprawę w polubowny sposób.
Najczęściej problemy z płatnością mogą wynikać z utraty płynności finansowej najemcy, krótkotrwałych problemów finansowych lub też jednostkowego, dużego wydatku np. na naprawę samochodu. Warto więc porozmawiać z osobą wynajmującą mieszkanie i dowiedzieć się, jaki jest powód zaległości i postarać się wyjść z tej sytuacji w sposób rozsądny i opłacalny dla obu stron. Często wystarczy rozłożenie czynszu z danego miesiąca na raty lub też dogadanie się na zasadzie odliczenia go od pozostawionej zwyczajowo przez najemcę kaucji.

Wybranie drogi sądowej

Niestety zdarza się i taka sytuacja, gdy wszelkie próby pertraktacji i rozmowy z najemcą nie przynoszą żadnego rezultatu i niezbędne staje się poważniejsze potraktowanie dłużnika. Co należy wtedy zrobić?
Podstawową czynnością, o której trzeba pamiętać, to poczekać do czasu, gdy najemca będzie zalegał trzy miesiące z czynszem. Niezbędne jest wtedy poinformowanie go o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu z tytułu niewywiązania się najemcy z jej zapisów. W takiej informacji zawarty musi być dodatkowy miesięczny okres spłaty całej należności za wszystkie nierozliczone miesiące wynajmu. Co bardzo ważna, informacja ta nie może zostać przekazana ustnie, lecz na piśmie.
W sytuacji, gdy takie powiadomienie o wypowiedzeniu umowy nie przyniesie reakcji w postaci uregulowania należności, należy wypowiedzieć umowę najmu z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Gdy mimo to na koncie nie znajdzie się oczekiwana kwota od najemcy, nie pozostaje nic innego jak tylko przekazać sprawę do sądu. Po korzystnym dla siebie orzeczeniu należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dzięki któremu komornik przystąpi do odzyskiwania długu, który następnie trafi do właściciela mieszkania.

Redakcja glass-land.pl